تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پژمردگي گل و شاخه

نام بيماري:

بلايت يا پژمردگي گل و شاخه

عامل بيماري:

قارچ Botrytis cinerea

علائم بيماري:

پژمردگي شاخه هاي تازه ، پوشيده شدن شكوفه ها وقاعده شاخه بيمارازتوده هايي برنگ زردنخودي حامل كنيدي قارچ ، ايجاد شانكر دربالاوپائين گل آذين برروي شاخه

مبارزه غيرشيميايي:

هرس شاخه هاي بلايت و شانكردار، خارج كردن آنها ازباغ ومعدوم كردن آنها .

مبارزه شيميايي:

زينب 2درهزاريا ماتب2درهزاريا كاپتان 3درهزاراز شروع بازشدن جوانه ها تا شكوفه دهي كامل