تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سوسك سرشاخه خوار پسته

سوسك سرشاخه خوار پسته

نام آفت:

سوسک سر شاخه خوار پسته (سوسکو)

نام علمي آفت:

Chaetoptelius (Hylesinus) vestitus

زمان ظهور حشره كامل:

از اوایل اردیبهشت بتدریج ریزش دارد

نحوه خسارت:

تغذیه از پای جوانه و مغز سرشاخه ها و ایجاد کانال، خشکیدگی جوانه های گل و برگ و ضعف و خشک شدن سر شاخه ها.

تعداد نسل:

یک نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

از اوایل پاییز ابتدا به صورت حشره کامل، سپس تخم و پوره های سنین مختلف داخل شاخه های شکسته نیم خشک و هرس شده در باغ و اطراف باغ

مبارزه غيرشيميايي:

تله گذاری برای حشرات بالغ در پاییز و زمستان با شاخه های هرس شده نیمه خشک در باغ و سوزاندن آنها- قطع و سوزاندن شاخه های شکسته و نیمه خشک درختان

مبارزه شيميايي:

استفاده از سم جدید بیسکایا (تیاکلوپرید) نیم در هزار بهمراه ولک دو در هزار- یا فنی تروتیون دو و نیم + صابون مایع سه + نفت 12 در هزار

زمان مبارزه:

پس از حمله و ریزش سوسکها روی جوانه ها قبل از ایجاد کانال طولانی در سر شاخه ها و در صورت لزوم تکرار سم پاشی