تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه اول فروردين

 
توصيه كودي: كودازته جلوي آب يا همراه با آب آبياري
عمليات باغي: كاشت بذر در خزانه
آفات: پروانه چوبخوار پسته