تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه اول ارديبهشت

توصيه كودي: محلولپاشي كودهاي حاوي آهن ، منگنز ، روي ، مس و كلسيم 
عمليات باغي: مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز ايجاد تشتك
آفات: سوسك سرشاخه خوارپسته - پروانه برگخوار پسته - شپشك تنه - سنهاي پسته - زنجره پسته