تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه دوم آبان

توصيه كودي: محلولپاشي اوره ، سولفات روي و اسيدبوريك پس از برداشت
عمليات باغي: انتقال و كاشت نهال گلداني
آفات: پسيل پسته