تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

تجزيه گياه و برگ

از دیگر روشهای بررسی تغذیه گیاه به منظور توصیه كودی ، تجزیه گیاه است . با تجزیه بافتهای گیاهی می توان تخمین نسبتا" دقیقی از وضعیت تغذیه ای گیاه بدست آورد . نكته حائز اهمیت در تجزیه گیاه آن است كه بایستی نوع اندام گیاهی و زمان نمونه برداری در نظر گرفته شود ، زیرا در زمانهای مختلف رشد گیاه ، غلظت بعضی از عناصر غذایی در گیاهان كم شده و بعضی نیز افزایش می یابند . آزمایشگاه شركت كرمان زمین ، اولین آزمایشگاه تجزیه گیاه در استان كرمان و ازجمله پر سابقه ترین آزمایشگاههای كشور در زمینه تجزیه گیاهی می باشد و بانك اطلاعاتی ارزشمندی كه حاصل تجزیه هزاران نمونه گیاهی بخصوص در مورد درختان پسته است را دارا می باشد و توصیه كودی براساس روش دریس (روش تلفیقی تشخیص و توصیه كودی) را برای درختان پسته برای اولین بار دركشور انجام داده است . تجزیه گیاه مكمل تجزیه خاك بوده و تجزیه خاك و گیاه دركنارهم ، وضعیت تغذیه ای گیاه را به خوبی نمایان می سازد و در نتیجه توصیه كودی با اطمینان و قطعیت بیشتر انجام شده و با نیازهای واقعی گیاه بیشتر تطابق خواهد داشت.

روش نمونه برداری برگ  در باغات پسته

بطور كلی نمونه برداری و تجزیه برگ مكمل مناسبی برای تجزیه خاك است و راهنمای بسیار خوبی در برنامه ریزی تقویت درختان ونحوه استفاده از کودهای آلی و شیمیایی میباشد و باغدار از وضع تغذیه درختان خود میزان عناصر غذایی مورد نیاز آنها اعم از ماكرو ومیكرو المنتها و كمبود های موجود و یا مسمومیت های احتمالی مطلع میسازد , لذا باید دقت داشت كه نمونه برداری بطوری انجام شود كه نمونه برداشته شده نماینده تمامی قطعه باغ  مورد نظر باشد

نمونه باید از درختان پسته دار ولی از قاعده شاخه های بدون بار از ارتفاع 1- 2 متریدر جهات مختلف شامل برگهای كامل 3 و یا 5 برگچه ای با دمبرگ اختیار شود . تعداد برگها بیست تا بیست و پنج عدد از هر قطعه دو هكتاری بطور جداگانه از تمامی سطح باغ كه ممكن است از طرفین دو قطر فرضی باغ ویا بطور تصادفی وزیكزاك انتخاب گردد

از چیدن برگهای پاره شده و آفت زده خود داری شود

نمونه برگ در كیسه های نایلونی بلافاصله پس از نمونه برداری به آزمایشگاه منتقل شود و در غیر اینصورت نمونه در پاكت كاغذی كلفت در یخچال و یا در یخدان بدون تماس با آب و و یخ نگهداری وحداكثر ظرف 1 تا 2 روز تحویل آزمایشگاه شود

هرنمونه باید حاوی كارت مشخصاتی شامل نام مالك , باغ , قطعه و باغ مورد نظر نمونه برداری باشد

از درختانی كه مشخصه خاصی مانند علائم كمبود و یا برگ زرد و امثالهم دارند باید جداگانه نمونه برداری شود

بهترین زمان نمونه برداری 15 تیر ماه تا 31 مرداد میباشد .

با تشکر

آزمایشگاه شرکت کرمان زمین