تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

کود هیومیسل ( مایع - آبیاری )

 

درصد عناصر این کود عبارتند از:

هیومیک اسید 8% فولویک اسید 4%        

هیومیسل ( آبیاری )

این محصول شامل اسید های آلی هیومیک و فولویک می باشد که اجزاء اصلی هوموس است و از تجزیه مواد آلی حاصل میگردد و باعث بالا بردن قابلیت نگهداری آب ، تهویه خاک و اساساً حفظ و توسعه میکرو ارگانیزمهای خاک شده و در زنده نگهداشتن خاک نقش مهمی را بعهده دارد.

یکی از اثرات مهم مصرف هیومسل کاهش آثار سوء تنشهای وارده به گیاه مثل کم آبی ، شوری و سرمازدگی میابشد.

از تأثیرات قابل مشاهده که سریعاً بعد از مصرف این محصول روی میدهد ، افزایش رشد و توسعه ریشه است که تراکم آن در حد قابل توجهی افزایش می یابد.

افزایش قدرت جذب عناصر معدنی خاک از دیگر خصوصیات این محصول است که اهمیت مصرف آن را دوچندان میسازد زیرا عملکرد را بالا برده و کیفیت را بهبود می بخشد.

 

میزان مصرف:

به صورت آبیاری به نسبت 20 لیتر در هکتار و تکرار آن 2 - 3 نوبت در دوره رشد

 

بسته بندی:

5 لیتری ( مایع )