تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

کود زینکاسل ( مایع - محلولپاشی )


 

 

درصد عناصر این کود عبارت است از:

روی 70%W/V            

کود زینکاسل  ( مایع - محلولپاشی )

زینکاسُل ( روی 70% ) واجد بالاترین درصد روی قابل جذب می باشد که به دلیل سهولت مصرف قابلیت جذب بالا از طریق برگ ( محلولپاشی ) ، کمبود روی را به بهترین نحو برطرف می نماید. این کود در همه گیاهان بدون ایجاد سوزندگی قابل استفاده می باشد. کمبود این عنصر در خاک های قلیایی دارای آهک و میزان پایین مواد آلی شایع است و متاسفانه اکثر خاک های کشور از کمبود این عنصر رنج می برند.

عنصر روی در فعال سازی تعداد زیادی از آنزیم گیاهی نقش اساسی دارد که یا مستقیما در ساختمان آن ها شرکت دارد و یا آنکه برای فعال سازی آنزیم های گیاه مورد نیاز است، روی در سنتز اسید های نوکلئیک ، سوخت ساز اکسین ، انجام صحیح فعالیت آنزیمی و در نتیجه افزایش و بهبود کیفیت محصول  دارای نقش اساسی و در جوانه زنی و حفظ جوانه های بهاره و در نتیجه بهبود کمی و کیفی محصول اثر چشمگیری دارد.


علائم کمبود در گیاه:

کمبود روی لکه های قهوه ای روشن یا قهه ای مایل به قرمز در سطح برگ ها ایجاد میکند که منجر به بروز کلروز در برگ ها و کاهش طول گیاه می شود. این علائم ابتدا در برگ های جوان تر و سپس در برگ های مسن تر دیده می شد و بسته به نوع خاک ، رقم و مرحله رشد گیاه ، متفاوت می باشد. لکه های روشن بتدریج گسترده تر و روشن تر می شوند. علائم کمبود روی شامل ایجاد رگه های روشن بتدریج گسترده تر و روشن تر می شوند. علائم کمبود روی شامل ایجاد رگه های کمرنگ بین رگبرگ های میانی در غلات ، کوچک شدن برگ ها ، توقف رشد و کاهش عملکرد و کیفیت محصول می باشد. در مرکبات برگ ها ابلق می شوند.


تأثیر درجه حرارت خاک:

هوای سرد در فصل بهار با به تأخیر انداختن تجزیه مواد آلی ، دسترسی گیاه به روی را محدود می نماید.


میزان مصرف:

0.5 در هزار برای سبزیجات و گلخانه ها

1 در هزار برای محصولات زراعی

1 تا 2 در هزار درختان میوه ( سیب ، گلابی ، هلو ، مرکبات و ... )


بسته بندی:

1 لیتری