تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

کود کمپلکس ( گرانول - مصرف خاکی )

 

 

درصد عناصر موجود در این کود به شرح زیر است:

ازت 5% فسفر قابل جذب 3% پتاسیم محلول 12% گوگرد 15%
آهن 1% روی 0.5% منگنز 0.5% مس 0.1%
کلسیم کل 5%            

کود کمپلکس ( گرانول - مصرف خاکی )

 

کود كمپلكس گرانول از جمله کود های مركب كامل بشمار می رود كه شامل عناصر ماكرو و میكرو، گوگرد میباشد كه مورد نیاز گیاه است. با یـك بـار مصرف ایـن محصول ، نه عنصر اصلی و اساسی  مورد نیاز گیاه با مقادیر مناسب ، در اختیار گیـاه قـرار گـرفته در نتیجـه هزینه های به حمـل و نقـل ، ماشین آلات و كارگری كاهش می یابد.

از جمله عناصر موجود در كود كمپلكـس جنوبگـان ، پتاسیـم و همچنیـن  عناصـر میكرو شامـل آهن ، روی ، منگنـز و مـس مـی بـاشد كـه در اغـلب مزارع و باغات کمبود آن ها مشاهده می شود. با مصـرف ایـن عناصـر جهـش چشمگیری در كـمیت و كـیفیـت محصـولات كشـاورزی بـوجـود می آیـد. از دیـگـر عناصـر موجـود در این کـود ، میتـوان به عناصـر گوگـرد و كلسیـم اشـاره نـمود كـه علاوه بر نیاز غذایی گیاهان ، نقـش اصـلاح كنندگـی خـاك را داشتـه و موجب بهبود پارامتر های کیفی مربوط به خاک می شوند. 

این کود به لحاظ اینکه فاقد عناصر بُر و منیزیم است برای خاک هایی که از مسمومیت و بیش بود این عناصر رنج می برند کاملا مناسب می باشد.


نحوه مصرف كود کمپلکس جنوبگان:

 برای درختان و باغات ، در اواخر زمستان بصورت چالكود همراه با کود حیوانی میباشد

در زراعت این کود بایستی با خاك زراعی قبل از كاشت مخلوط گردد.


میزان مصرف كود كمپلكس جنوبگان:

در باغات 1 تا 3 کیلو گرم به ازاء هر درخت بسته به سن و تاج درخت و در جالیز و گلخانه و زراعت 200 تا 400 کیلوگرم درهر هکتار میباشد.


بسته بندی:

25 کیلو گرمی