تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

کود کمپلکس پلاس ( گرانول - مصرف خاکی )

 

درصد عناصر اين كود عبارت است از:

ازت  5% فسفر قابل جذب 3% پتاسیم محلول 12% گوگرد 20%
آهن  1% روی 0.5% منگنز 0.1% مس 0.05%
منزیم 1% کلسیم کل 5% بر 0.2%    

 

کود کمپلکس پلاس ( گرانول - مصرف خاکی )

کود كمپلكس پلاس گرانول از جمله کود های مركب كامل بشمار می رود كه شامل عناصر ماكرو و میكرو، گوگرد میباشد كه مورد نیاز گیاه است. با یـك بـار مصرف ایـن محصول ، یازده عنصر اصلی و اساسی  مورد نیاز گیاه با مقادیر مناسب ، در اختیار گیـاه قـرار گـرفته در نتیجـه هزینه های به حمـل و نقـل ، ماشین آلات و كارگری كاهش می یابد.

از جمله عناصر موجود در كود كمپلكـس پلاس جنوبگـان ، پتاسیـم و همچنیـن  عناصـر میكرو شامـل آهن ، روی ، منگنـز و مـس مـی بـاشد كـه در اغـلب مزارع و باغات کمبود آن ها مشاهده می شود. با مصـرف ایـن عناصـر جهـش چشمگیری در كـمیت و كـیفیـت محصـولات كشـاورزی بـوجـود می آیـد. از دیـگـر عناصـر موجـود در این کـود ، میتـوان به عناصـر گوگـرد و كلسیـم اشـاره نـمود كـه علاوه بر نیاز غذایی گیاهان ، نقـش اصـلاح كنندگـی خـاك را داشتـه و موجب بهبود پارامتر های کیفی مربوط به خاک می شوند. این کود با دارا بودن عنصر بُر می تواند نقش عمده ای در بهبود عمکرد محصولات غده ای نظیر سیب زمینی ، چغندر قند ، هویج و ... داشته باشد. برای کشت های خیار و دیگر محصولاتی که نسبت به کمبود منیزیم حساس هستند نیز گزینه خوبی میتواند باشد.

مصرف این کود با توجه به نتیجه و عملکرد و توجیه اقتصادی مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است.

دارای تاییدیه تطبیق محتوا با لیبل

نحوه مصرف كود کمپلکس جنوبگان:

برای درختان و باغات در اواخر زمستان و یا اوایل فصل بهار بصورت چالکود با کود حیوانی توصیه می شود.

در زراعت این کود بایستی با خاک زراعی قبل از کاشت مخلوط گردد.


میزان مصرف كود كمپلكس جنوبگان:

در باغات 1 تا 3 کیلو گرم به ازاء هر درخت بسته به سن و تاج درخت و در جالیز و گلخانه و زراعت 200 تا 400 کیلوگرم درهر هکتار میباشد.


بسته بندی:

25 کیلو گرمی