تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

کود ماکرو 10-6-10 ( گرانول - مصرف خاکی )


 

درصد عناصر موجود در این کود به شرح زیر است:

ازت 10% فسفر قابل جذب 6% پتاسیم محلول 10% روی 0.6%


کود ماکرو 10-6-10( مصرف خاکی )

این محصول ترکیب متناسبی از ازت ، فسفر ، پتاسیم و روی می باشد و در بسته بندی های 50 کیلو گرمی تولید شده تا از نظر قیمتی و هم از نظر ترکیبی مورد نظر کشاورزان باشد.

این کود بطور عمومی در زراعت و باغات قابل مصرف است و به لحاظ وجود روی در آن به کاهش کمبود آن در خاک و در نتیجه به کاهش کمبود آن در محصولات کشاورزی نظیر غلات ، سبزیجات و میوه کمک نموده و نهایتا باعث مغذی شدن محصول شده و از بیماریهایی که از این  کمبود در دام و انسان بروز می کند جلوگیری می نماید.

مصرف این کود بصورت نواری زیر خاک یا در کنار بوته توصیه می شود تا تماس آن با خاک کمتر باشد و pH خاکهای قلیایی کمتر اثر تثبیت کننده در آنها داشته باشد و اگر مصرف آن همراه با کود حیوانی باشد جذب به راحتی صورت می گیرد زیرا طبیعت حرکت ریشه گیاه به سوی کود های حیوانی بیشتر است و کود شیمیایی هم به همراه کود حیوانی در مسیر جذب گیاه قرار میگیرد.


دارای تاییدیه تطبیق محتوا با لیبل

میزان مصرف:

در جالیز ، گلخانه و زراعت 200 تا 400 کیلوگرم در هکتار

در باغات 1 تا 3 کیلو گرم به ازاء هر درخت نسبت به سن و تاج درخت


بسته بندی:

50 کیلو گرمی